Thông tin bao gồm kết quả trúng tuyển theo nguyện vọng 1, số chỉ tiêu còn để tuyển và các thông số khác.

Chi tiết trong file đính kèm

Thong tin xet tuyen bo sung dot 1 (22.8.2016).xlsx.xlsx
Huyền Thanh