Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ thực hiện việc công bố thông tin xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016. Theo đó, các trường ĐH, CĐ phải công bố công khai đường dây nóng (điện thoại, email,..) hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tổ chức xét tuyển của trường trước 1-8.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường căn cứ vào tình hình thực tế công bố công khai điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1, trong đó thông báo rõ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo trước ngày 1-8.

Các trường phải công bố công khai đường dây nóng hỗ trợ thí sinh trong việc xét tuyến ĐH, CĐ trước ngày 1-8

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung, các trường phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và báo cáo Bộ GD&ĐT  theo địa chỉ e-mail: 

htnga@moet.gov.vn kết quả trúng tuyển của từng đợt và thông tin xét tuyển của đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) để công bố rộng rãi, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các trường cần kịp thời phản ánh về đường dây nóng trực công tác xét tuyển của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ e-mail:hotrotuyensinh2016@moet.gov.vn; điện thoại: 04.36230816, 04.36231138.

H.Thanh