Theo như dự báo, điểm chuẩn vào các trường cao đẳng CAND cũng rất cao, đặc biệt là với nữ, điểm chuẩn dao động từ mức 25.5 đến mức 28.25 điểm. Điểm chuẩn của CĐ ANND I dự kiến sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.         

Sau đây là mức điểm chuẩn của ba trường CĐ (thứ tự điểm chuẩn nam/nữ theo từng khối)

* CĐ CSND I

A: nam 26.75/ nữ 28

A1: nam 25/ nữ 27.5

C: nam 23.5/ nữ 28.25

D1: nam 23.25/ nữ 26.5

* CĐ ANND II:

A: nam 24.5/ nữ 26.5; A1: nam 22.75/ nữ 26; C: nam 22.5/ nữ 26.75; D1: nam 21/ nữ 25.5

* CĐ CSND II:

A: nam 25.25/ nữ 26.5; A1: nam 24.75/ nữ 25.75; C: nam 24.75/ nữ 27.5; D1: nam 23/ nữ 25.75

Thu Phương