Ngày 26/8, Tổng cục Chính trị CAND đã công bố điểm chuẩn các trường Công an nhân dân năm 2015. Nhìn chung năm nay điểm các trường CAND đều có mức điểm cao, thậm chí là cao kỷ lục từ trước đến nay (Xem điểm tại đây).

Tổng cục Chính trị CAND cũng cho biết, điểm chuẩn công bố đã bao gồm cộng cả điểm ưu tiên (khu vực, dân tộc...).

Được biết, trong đợt thi kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, có gần 93.000 thí sinh đã qua sơ tuyển có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND, nhưng sau đợt I của kỳ xét tuyển, kết quả có 55.508 thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả điểm thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 về các trường CAND, đạt tỷ lệ 59,72%, trong đó:

Học viện ANND: Có 6.092/13.197 thí sinh, đạt 46,16%.

Học viện CSND: 14.380/26.231 thí sinh, đạt 54,82%.

Học viện Chính trị CAND: 1.474/2.726 thí sinh, đạt 54,07%.

Trường Đại học PCCC: 4.864/6.818 thí sinh, đạt 71,34%.

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần: 1.239/2.513 thí sinh, đạt 49,30%.

Trường Đại học ANND: 4.670/8.338 thí sinh, đạt 56,01%.

Trường Đại học CSND: 22.789/33.116 thí sinh, đạt 68,82%.

Thu Phương - An Công