Điểm mới đáng chú ý của Thông tư sửa đổi là nếu như quy định trước đây cấm tuyệt đối các trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6 thì Thông tư mới đã sửa đổi theo hướng "mở" hơn cho các trường có lượng học sinh đăng ký vượt quá nhiều lần so với chỉ tiêu.

Thông tư mới ban hành quy định, tuyển sinh THCS vẫn theo phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, đối với trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

Về quy định tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, ngoài những đối tượng được nêu trong Thông tư 11, đối với học sinh đạt giải các cuộc thi, nếu quy định trước đây chỉ yêu cầu: “Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”, thì Thông tư sửa đổi quy định chặt hơn. 

Đó là: “Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT”. Như vậy, chỉ tuyển thẳng những học sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật, chứ không phải cấp tỉnh như hiện nay. Quy định về tuyển thẳng và chế độ ưu tiên trong dự thảo cũng bổ sung thêm điều 4: “Sở GD&ĐT quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên. Mức chênh lệch điểm cộng thêm, thang 10 điểm, giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 0,5 điểm, tính theo thang điểm 10”.

Chưa bỏ điểm cộng thi nghề trong năm 2018

Thông tư vừa ban hành cũng có một sửa đổi quan trọng về quy định chế độ ưu tiên. Theo đó, Sở GD&ĐT được quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 0,5 điểm, tính theo thang điểm 10. Đồng thời, quy định mới cũng chính thức bãi bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10. 

Riêng với vấn đề cộng điểm từ thi nghề phổ thông, do thời điểm ban hành thông tư, học sinh đang học lớp 9 trên cả nước đã tham gia cuộc thi nghề, để tránh gây tâm lý lo lắng cho học sinh, phụ huynh, Bộ GD&ĐT quyết định chưa bỏ điểm cộng thi nghề trong năm 2018. 

Theo đó, các Sở GD&ĐT có áp dụng quy định cộng điểm thi nghề phổ thông sẽ tiếp tục áp dụng trong tuyển sinh năm học 2018-2019; từ những năm học tiếp theo sẽ chính thức bãi bỏ quy định cộng điểm thi nghề.

Huyền Thanh