Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường; trông coi phương tiện giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc thực hiện các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP Hà Nội. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác quản lý thu chi các khoản thu ngoài học phí của các trường thực thuộc theo phân cấp.

H.Thanh