Bởi theo Thông tư 71 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, hiện cả nước thiếu khoảng 23.500 giáo viên mầm non.

Theo Thông tư 06 quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các sơ sở giáo dục mầm non công lập ước tính lên trên 52.000 giáo viên và như vậy phải có lộ trình để bố trí đủ giáo viên mầm non.

Tuy nhiên, ông Minh cũng cho rằng, trong khoảng 10 năm tới khi nhu cầu giáo viên mầm non tại các cơ sở đã đáp ứng đủ nhu cầu, lượng sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non ra trường vẫn có thể không có việc làm.

Hiện Bộ GD&ĐT đang rà soát lại các cơ sở đào tạo giáo viên, nếu cơ sở không đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng thì sẽ không cho đào tạo. Đồng thời, sẽ quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm và có hỗ trợ các trường nâng cao chất lượng giáo viên.

H.T.