Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, ngoài việc còn một số xã chưa đạt chuẩn, công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số trường mầm non còn hạn chế; vẫn còn tình trạng phòng học mượn, phòng học tạm, phòng học xây không đúng quy chuẩn, công trình vệ sinh chưa đảm bảo, nhiều trường chưa có các phòng học chức năng. Đội ngũ giáo viên mầm non của tỉnh cũng chưa đủ để đáp ứng việc dạy học 2 buổi/ngày

Kỳ Thư