Theo Hội Khuyến học Việt Nam, sau 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, cả nước hiện đã có hơn 8 triệu hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, gần 40 nghìn hộ dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, gần 62 nghìn cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và gần 28 nghìn đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Đáng chú ý, các địa phương phát triển mạnh nhất phong trào này rơi vào một số tỉnh có truyền thống hiếu học như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Thọ, Bình Dương...

Cũng theo Hội Khuyến học Việt Nam, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng, trong năm 2018 sẽ tiếp tục phát triển các mô hình học tập của người lớn trong các trường học, doanh nghiệp, bệnh viện, các cơ quan hành chính - sự nghiệp.

Đồng thời, sẽ gấp rút hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chí “Thành phố học tập” và “Công dân học tập”.

HT