Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, đến nay đã xóa được 148 điểm trường lẻ. Tính đến thời điểm này, mặc dù việc sắp xếp hệ số học sinh (HS)/lớp chưa đạt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng kết quả trên cho thấy: Tổng số lớp sau khi sắp xếp lại, so với thời điểm cuối năm 2017-2018 đã giảm 691 lớp, tương ứng với 1.145 GV.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, mục đích chính của địa phương trong việc rà soát, sắp xếp lần này để xóa những điểm trường lẻ không còn phù hợp; sắp xếp lớp trên cơ sở số lượng HS đã được tỉnh quy định bình quân 33 HS đối với Tiểu học, 42 HS đối với THCS và THPT. 

Trước mắt đảm bảo đủ GV cho năm học 2018-2019, về lâu dài đảm bảo đội ngũ GV cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới.

“Con số trước đây cung cấp cho cơ quan báo chí (cuộc họp ngày 28-7) chưa phải là con số cuối cùng, ở một số huyện việc sắp xếp lớp học chưa đảm bảo yêu cầu. Trong này, UBND tỉnh chỉ đạo không tập trung cho việc sắp xếp ở cấp Mầm non, mà chủ yếu sắp xếp ở cấp THCS và THPT” - ông Luân cho biết. 

Cũng theo ông Luân, đây cũng là dịp để sàng lọc lại đội ngũ, kể cả đối với GV đang là viên chức. Trong trường hợp tới nghỉ hưu, sức khỏe kém thì cũng phải sắp xếp lại. Còn đối với GV hợp đồng nếu chuẩn hết thì cũng có thể bổ sung tiếp tục hợp đồng. Thi tuyển viên chức giáo dục khi đủ điều kiện thì cũng sẽ được tiếp tục giảng dạy. 

“Cho nên, con số 1.405 GV hợp đồng khi sắp xếp lại có nguy cơ mất việc là không hoàn toàn đúng. Bởi vì khi tính lại số lớp quy đổi ra GV mà biên chế không đảm bảo thì có thể là nguồn để bổ sung cho đủ GV năm học mới” - ông Luân thông tin.

Đ.Văn – T.Lý