Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì chỉ đạo cắt tỉa cây xanh, hạn chế thấp nhất cây xanh đổ trong mùa mưa bão; kiểm tra toàn bộ các khu vực thiếu nước, cấp nước đủ cho người dân.

Đặc biệt, phải rà soát lại toàn bộ tuyến đường có cây khô, thay ngay các cây đã chết; chủ động đôn đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thiết kế các tuyến đường để tiếp tục chương trình trồng cây các tuyến phố; đôn đốc các công ty môi trường đặt đủ các thùng rác; tổ chức hội nghị họp các công ty môi trường đã đấu thầu, những công ty vi phạm nhiều lần phải cắt hợp đồng; phối hợp với quận Ba Đình tiếp tục thực hiện nghiêm việc phá dỡ phần vi phạm nhà số 8B Lê Trực.

Liên quan đến phản ánh nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố đã miễn phí nhưng vẫn thu tiền của người dân sử dụng, ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra tất cả các nhà vệ sinh công cộng, nếu phát hiện thì xử lý nghiêm.

Về tình trạng hàng trăm giáo viên ở Thanh Oai có nguy cơ mất việc, Chủ tịch Hà Nội giao Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ rà soát toàn bộ giáo viên hợp đồng tại các quận, huyện.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước đây có tình trạng lập điểm trường tràn lan, dẫn đến tuyển giáo viên nhiều cũng như phân bổ học sinh không đồng đều, trường quá tải, trường thừa lớp…

Chủ tịch UBND TP nêu rõ: “Không thể để tình trạng như tại huyện Thanh Oai, giáo viên 20 năm hợp đồng chưa được vào chính thức”. 


C.L.