Qua thống kê cho thấy, về cơ bản, điểm chuẩn vào các trường tương đối ổn định so với năm 2015. Biến động lớn nhất của điểm chuẩn năm 2016 chủ yếu rơi vào các ngành hót của các trường tốp trên theo hai xu hướng giảm nhẹ hoặc tăng nhẹ. Về xu hướng giảm nhẹ, điểm chuẩn vào ngành hót nhất của các trường khối Y dược như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh, ĐH Dược Hà Nội đều giảm nhẹ từ 0,25 đến 0,75 điểm so với năm 2015.

Trong đó, ngành có điểm cao nhất của ĐH Y Hà Nội năm 2016 là Bác sỹ đa khoa 27 điểm, giảm 0,75 điểm so với 27,75 điểm năm 2015. Tương tự, điểm chuẩn vào các khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin cũng giảm nhẹ so với năm 2015. 

Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Ngoại thương năm 2016 là 26,45 điểm, giảm 0,55 điểm so với năm 2015, ngành cao nhất của ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính viễn thông đều giảm nhẹ từ 0,25 đến 0,5 điểm so với năm 2015.

Về xu hướng tăng nhẹ, điểm chuẩn cao nhất vào các trường ĐH Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao lại có xu hướng tăng tới 1 điểm. Cụ thể, nếu như năm 2015, điểm trúng tuyển cao nhất vào Khoa Luật Kinh tế, ĐH Luật Hà Nội là 27 điểm thì năm nay là 28 điểm. Điểm trúng tuyển vào ngành hót nhất của Học viện Ngoại giao là Khoa Quan hệ quốc tế năm 2016 cũng rơi vào 25 điểm, tăng 1 điểm so với 24 điểm năm 2015.

H.Thanh