Theo quy định, đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo gồm giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định; Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định. 

Giáo viên THCS chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện theo 2 giai đoạn, bắt đầu từ 1-7. Trong đó, đối với giáo viên mầm non, đến hết 31-12,  bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; số còn lại sẽ thực hiện từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2030. 

Đối với giáo viên tiểu học và THCS, đến hết ngày 31-12-2025, bảo đảm đạt ít nhất 50%-60% số giáo viên tiểu học, THCS đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân; số còn lại hoàn thành trước ngày 31-12-2030.

H.Thanh