Hiện nay, còn trên 514 ngàn hộ gia đình đang vay vốn, với dư nợ đạt 13,1 nghìn tỷ đồng cho gần 561 ngàn HSSV đi học. Mặc dù, so với tổng số lượng HSSV đến trường năm học 2018-2019 khoảng 23,5 triệu HSSV (theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo), con số đó là không lớn, nhưng so với số lượng con em các gia đình chính sách đã và đang được hỗ trợ tài chính để theo đuổi việc học hành, đó là một sự trợ giúp rất đáng kể, chắp cánh cho ước mơ học tập của biết bao HSSV nghèo trên cả nước trong những năm gần đây.

B.K.