Kết quả là các trường trong nhóm GX  vẫn tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ 2016 theo nhóm như đề án đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc không có chuyện nhóm GX bị “thôn tính” và nhóm GX tiếp tục tồn tại như kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, ngoài phần mềm được nhóm GX xây dựng, Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp thêm cho các trường một phần mềm khác để chạy song song làm đối chứng nhằm cho ra kết quả trung thực nhất, đặc biệt là việc lọc thí sinh trúng tuyển ảo.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm GX đã có 11 trường ĐH tham gia là gồm các trường: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại thương, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, Học viện Ngân hàng và ĐH Thăng Long.

HT