Theo nội dung công văn, qua nắm tình hình của Bộ LĐ-TB&XH thì việc triển khai xây dựng thang lương, bảng lương của các công ty còn lúng túng, nhiều công ty chưa tập trung triển khai xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định.

Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện.

P.H.