Dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và dự kiến chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo nêu rõ: Năm 2014, Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương Bộ Công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ ban hành các Nghị định, Thông tư về chính sách tiền lương; góp phần quan trọng trong việc động viên, khuyến khích cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng cố gắng chiến đấu, công tác, học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-TTg, ngày 16/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014; Bộ Công an đang triển khai báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định về việc nâng lương cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân; Nghị định quy định chế độ phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định: Chế độ phong, thăng cấp, nâng lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đúng theo quy định tại Luật Công an, Nghị định của Chính phủ và phù hợp với tổ chức bộ máy, đặc điểm chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân; đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời hoan nghênh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Cục Chính sách đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng đề xuất Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, Thông tư quan trọng về vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh sau cuộc họp này, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng Đề án về hệ thống bảng lương và các chế độ phụ cấp đối với các đối tượng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Nghiên cứu, đề xuất các văn bản triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Công an nhân dân năm 2014, gắn liền với việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân; góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Việt Hưng