Cụ thể, từ ngày 22-5, ngoài việc yêu cầu các đơn vị triển khai công tác đảm bảo điện với hơn 9.000 ca trực tại 4.711 địa điểm diễn ra bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử, EVN Hà Nội sẽ không cắt điện để sửa chữa toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ áp trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 0h ngày 20-5-2016 đến hết 24h ngày 23-5-2016.

Tại các địa điểm phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 không cắt từ 0h ngày 12-5-2016 đến hết 24h ngày 25-5-2016.

Đối với những địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba đình, Nhà Quốc hội, Trụ sở các cơ quan Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; UBND TP Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng, các điểm tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu; các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử,... sẽ được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng.

V.H