PV: Liên quan đến cơ chế giá điện, vừa qua, Bộ Công Thương có đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó EVN chỉ được chủ động điều chỉnh giá ở mức 3%, giảm nhiều so với mức 7 đến dưới 10% như trước đây, quan điểm của EVN về vấn đề này như thế nào?

Ông Đinh Quang Tri.

Ông Đinh Quang Tri: Về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, ngày 19-11-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg và cho đến thời điểm hiện tại, quyết định này vẫn đang được áp dụng và là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 8-11-2013 quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam. Theo đó, thị trường điện lực được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ, thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. 

Bộ Công Thương cũng đã vừa ban hành Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10-8-2015 phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh và tiến tới là thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Vì vậy những nguyên tắc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân cũng cần phải được điều chỉnh dần dần sao cho càng ngày càng tiếp cận và phù hợp với quy luật của thị trường. Chính vì vậy Bộ Công Thương đã tiến hành dự thảo quyết định “Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân” để thay thế cho Quyết định  69/2013/QĐ-TTg hiện đang có hiệu lực.

Việc đưa ra lấy ý kiến lần này của Bộ Công Thương thể hiện sự công khai minh bạch trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giá điện. Đây là bước cần thiết phải thực hiện trước khi ban hành chính thức. EVN với trách nhiệm của mình là đơn vị trực tiếp bán điện cũng sẽ nghiên cứu cẩn thận nội dung và có ý kiến góp ý chính thức, cụ thể đối với từng vấn đề nêu trong dự thảo để đảm bảo phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh điện của EVN.

PV: Có một số thông tin cho rằng, EVN đang có những chuẩn bị đề xuất tăng giá điện, ông có thể nói rõ hơn về việc này?

Minh bạch chi phí sản xuất sẽ khiến việc tăng giá điện nhận được sự đồng thuận cao.

Ông Đinh Quang Tri: Đúng là vừa qua có một số báo chí nêu EVN đang muốn tăng giá điện. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định là hiện nay EVN không có bất cứ kế hoạch nào đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016. Năm 2016 là năm EVN dự báo gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino có cường độ mạnh và kéo dài nhất trong 60 năm qua, gây thiếu nước ở hầu hết các hồ chứa thủy điện. 

Dù EVN đã chủ động tích nước từ rất sớm, song tổng lượng nước các hồ thủy điện thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường đến nay vào khoảng 6,5 tỷ m3  nước. Bên cạnh đó, EVN phải đảm bảo cấp nước cho hạ du phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân. Chỉ tính riêng cấp nước để phục vụ cho gieo cấy vụ đông xuân 2015 – 2016 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, EVN đã phải xả khoảng 5,16 tỷ m3 nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.

Mặc dù vậy, EVN cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên bằng mọi biện pháp khắc phục. Hiện các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế cũng đang gặp khó khăn, nếu EVN xin điều chỉnh giá điện thì lại càng khó khăn hơn nữa. Với vai trò là một doanh nghiệp nhà nước, EVN thấy cần có trách nhiệm phải góp phần giữ ổn định nền kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đất nước phát triển và ổn định cuộc sống người dân.

PV: Cảm ơn ông.

Nam Phương