Tại dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên.

Đối với cây trồng, thấp nhất là mức hỗ trợ đối với diện tích ngô thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; cao nhất là mức hỗ trợ đối với diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 45.000.000 đồng/ha.

Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm: Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 1-28 ngày tuổi hỗ trợ 5.000 - 10.000 đồng/con; Trâu, bò, ngựa thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ 6.000.000 đồng/con; diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, được hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha.

Đối với diện tích sản xuất muối bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha…

Chi Linh