UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ hóa chất bảo vệ thực vật, các chất cấm trong sản xuất thực phẩm và thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, nhất là qua đường tiểu ngạch. 

Theo đó, sẽ chú trọng xử lý nghiêm minh theo pháp luật những tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm (ATTP), tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn ở nước ta. 

UBND TP cũng yêu cầu tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, trước hết là với các nước láng giềng để bảo đảm ATTP; tuy nhiên cần kiểm soát chặt chẽ hóa chất bảo vệ thực vật, các chất cấm trong sản xuất thực phẩm và thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, nhất là qua đường tiểu ngạch.

CL