Do ảnh hưởng dư chấn động đất, trên địa bàn một số xã tại huyện Thuận Châu, người dân cảm nhận được mặt đất, nhà cửa rung lắc nhẹ. Bước đầu, chính quyền huyện Thuận Châu xác định trận động đất không gây thiệt hại trên địa bàn, các công trình xây dựng tại địa phương không bị ảnh hưởng.

Tỉnh Sơn La là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra những trận động đất do nằm trên các đới đứt gãy Mường La, Sơn La, Sông Mã. Trận động đất mạnh nhất ghi nhận tại đây có độ lớn 6.8 vào năm 1983. Từ đó đến nay, khu vực Sơn La cũng thường xuyên xảy ra nhiều trận động đất với độ lớn từ 2.5 đến 3.5.

K.H.