Tại hội thảo, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày bối cảnh xây dựng nhiệm vụ quy hoạch và quá trình thực hiện. 

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; là trung tâm của cả nước về khoa học - công nghệ; là nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc; hệ thống Đảng, hệ thống chính trị giữ vững.

Các đại biểu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học tham dự hội thảo.

Mục tiêu này dựa trên các trụ cột phát triển Thừa Thiên Huế gồm: Phát triển TP Huế thành 1 trong 6 đô thị cấp quốc gia trong hệ thống đô thị Việt Nam, là 1 trong 30 thành phố di sản của Đông Dương với tư cách là “Thành phố Festival, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của châu Á”; xây dựng một đô thị lịch sử sống động với mục tiêu đưa Huế thành đô thị sáng tạo văn hóa; nuôi dưỡng, phát triển ngành công nghiệp trí thức chất lượng cao để đưa Huế thành đô thị công nghiệp trí thức; xây dựng đô thị thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên để đưa Huế thành đô thị môi trường kiểu mẫu theo Quyết định 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

Theo các chuyên gia, việc mở rộng đô thị Huế là chủ trương rất đúng đắn trong bối cảnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo TS. KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quốc tế về thiết kế và tư vấn chiến lược, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng đề án phát triển đô thị Huế đến năm 2030, từ 70km2 hiện hữu lên 348km2 với 2 giai đoạn. Việc mở rộng đô thị Huế là chủ trương rất đúng đắn trong bối cảnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó Huế là một đô thị quan trọng, hiện đang phát triển nhanh và rất mạnh, mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển đô thị và phát triển kinh tế.

Quy hoạch Thừa Thiên Huế phải dựa trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, kết hợp hài hòa giữa di sản và văn hóa.

Các đại biểu còn cho rằng, quy hoạch Thừa Thiên Huế phải dựa trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản và văn hóa; lịch sử , cảnh quan tự nhiên và con người Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, song song hội thảo này, tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Viện nghiên cứu phát triển tỉnh. Và những ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo nhiệm vụ quy hoạch tỉnh 2030-2050.


Anh Khoa