Các đơn vị phải tiến hành rà soát và báo cáo kết quả rà soát bằng văn bản về Sở Y tế Gia Lai gồm Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, các đơn vị điều trị trực thuộc sở và Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, qua kết quả rà soát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Gia Lai có 7 trường hợp sau khi chết vẫn phát sinh 12 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát theo phản ánh của BHXH Việt Nam.

Theo danh sách gửi kèm, 7 người ở Gia Lai đã chết được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện gồm: T.K.T. (mất tháng 2-2019), T.Q.H. (mất tháng 12-2018), K.N. (mất tháng 2-2019), Đ.V.H. (mất tháng 5-2019), Đ.T.B.T. (mất tháng 12-2018), P.Q.Đ. (mất tháng 3-2019), C.T.H. (mất tháng 11-2018).

Những người này tuy đã chết nhưng vẫn phát sinh 12 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, người được hưởng bảo hiểm y tế nhiều nhất với số tiền hơn 54 triệu đồng, người đứng thứ 2 với số tiền hơn 26 triệu đồng. Tổng số tiền phát sinh cho 12 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 100 triệu đồng.


An Khang