Thời gian tới, BHXH sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định BHYT.

 Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về tình hình thực hiện KCB BHYT toàn quốc 5 tháng đầu năm, theo số liệu thống kê tính đến ngày 28/5/2019 trên Hệ thống Thông tin Giám định BHYT của Ngành có: Tổng cộng 68,57 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 37.688,65 tỷ đồng...

Hiếu Quỳnh