Sau khi khảo sát, Cục sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Đồng Nai và báo cáo Tổng cục Cảnh sát để có hướng điều tra. Theo thống kê chưa đầy đủ thì ít nhất đã có khoảng 200 tấn cá chết trong những ngày gần đây.

Ngày 7-1, Sở TN - MT Đồng Nai cũng đã ra thông báo về kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt đoạn sông Cái, khu vực xảy ra cá bè chết hàng loạt. 

Kết quả đo nhanh chất lượng nước ngay khu vực cá bè chết cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) có giá trị rất thấp, dao động từ 1,51 đến 1,92mg/l, thấp hơn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn bảo tồn sinh vật thủy sản là 4mg/l. Kết quả theo dõi chất lượng nước khu vực này 2 năm và nhất là vào quý IV hằng năm, hàm lượng DO chỉ đạt khoảng 2mg/l. 

Cảnh sát môi trường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra trên đoạn sông cá bè bị chết hàng loạt.

Về mặt chủ quan theo Sở TN - MT Đồng Nai là do mật độ cá nuôi quá dày, khoảng cách bè cách bè quá chật hạn chế không gian sống của cá. Hơn thế, chế độ dinh dưỡng cho cá không tuân thủ theo yêu cầu làm phát sinh vi khuẩn hại trong nước, cùng với việc gia tăng hàm lượng hữu cơ dư thừa từ nguồn thức ăn đã làm cho hàm lượng oxy hòa tan bị suy giảm. Cả Sở TN – MT và Chi cục Thủy sản Đồng Nai bước đầu đều xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thiếu oxy.

Đ.Thắng