Ngày 1/6, Chánh Thanh tra Sở TN&MT cho biết vừa tiến hành xử phạt 9 khách sạn ven biển Đà Nẵng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với tổng số tiền xử phạt 630 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Phần lớn nước thải qua xử lý ra môi trường của 9 khách sạn ven biển đều có thông số vượt quá quy định. 

Nội dung xử phạt là do thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt ĐTM quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể như khách sạn Hùng Anh, Parze Ocean, Gemma có công nghệ xử lý nước thải khác so với ĐTM được duyệt; nước thải qua xử lý tại Khách sạn Balcona, Risemount Premier Đà Nẵng, TMS Luxury đều có thông số vượt nhiều lần so với quy định Cột B, QCVN 14:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Ngoài ra, Thanh tra Sở TN&MT Đà Nẵng cũng buộc các khách sạn nêu trên phải có biện pháp khắc phục hậu quả, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại khách sạn với công nghệ, công suất xử lý đúng với ĐTM đã được phê duyệt. Thời hạn khắc phục trong 60 ngày, kể từ ngày các đơn vị nhận được Quyết định xử phạt và báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở TN&MT.

Hàng loạt khách sạn xả thải sai quy định là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm biển Đà Nẵng. 

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 148/TB-VP ngày 17/4/2019 về Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường trên địa bàn thành phố, từ ngày 5/3/2019 đến 27/3, Sở TN&MT Đà Nẵng đã thành lập các Đoàn kiểm tra việc đấu nối, thoát nước và xử lý nước thải của 61 đơn vị trên lưu vực Mỹ An, Mỹ Khê.  Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, có 13 đơn vị vi phạm về môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Được biết, trong 61 địa điểm kinh doanh du lịch này có nhiều đơn vị vi phạm về xây dựng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường làm văn bản đề nghị UBND quận Sơn Trà có thẩm quyền xử lý như xây tăng quá số phòng lưu trú; không đăng ký khai thác nước dưới đất; chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải….


Hoài Thu