Công trình kênh được khởi động thực hiện từ năm 2007 với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng, có chức năng cung cấp nước tưới cho 4.578ha đất nông nghiệp, trong đó tưới tự chảy 2.969ha, tưới động lực 1.609ha, trên địa bàn các xã: Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành và thị xã Thanh Bình, huyện Bù Đốp.

Một góc kênh thủy lợi sau thủy điện Cần Đơn.

Ngoài ra, kênh còn cung cấp nguồn nước thô cho công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho thị trấn Thanh Bình với công suất khoảng 480m3/ngày đêm. Kênh do Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý, vận hành. Công trình gồm kênh chính dài 18.000m và kênh tưới cấp 1 dài 26.965m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép.

Những năm  qua, Bù Đốp được xem là một trong những địa phương bị ảnh hưởng lớn bởi tình trạng khô hạn. Vào các năm 2013, 2014, 2015 trên địa bàn huyện này đã có hàng ngàn hecta tiêu, cà phê, cây ăn trái thiếu nước tưới, dẫn đến chết khô, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.                 
Đức Trí