Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân. Theo đó, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tích trữ nước ngọt để đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong mùa hạn, mặn 2019.

Tại Bến Tre, để kịp thời với các tình huống xấu do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Hữu Lập cho biết, tỉnh kiên quyết không để người dân sản xuất ở những vùng có nguy cơ thiếu nước, có khả năng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và ngoài vùng quy hoạch; chỉ đạo sản xuất theo đúng lịch thời vụ. 

Hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn Kiên Giang đã được duy tu, sẵn sàng hoạt động.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai ngay việc đắp đập thời vụ ngăn mặn cục bộ; vận động nhân dân chủ động đắp đập tạm, bờ bao cục bộ để ngăn mặn, trữ ngọt. Khuyến cáo người dân tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại từ ao, hồ; thực hiện các biện pháp trữ nước trong mương vườn, các biện pháp dân gian khác để phục vụ sản xuất, chăn nuôi. 

Trong giai đoạn hạn mặn diễn biến gay gắt cần ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao và các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học.

Theo ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho 61.000 ha lúa Đông Xuân 2018-2019, hơn 76.000 ha Hè Thu 2019 và nước sinh hoạt cho người dân ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi đôn đốc các địa phương tích cực nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng đúng tiến độ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến hạn, mặn, thông báo kịp thời cho các ngành, địa phương và người dân biết để chủ động ứng phó trong sinh hoạt và sản xuất…

Tại Bạc Liêu, để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giảm nhẹ các thiệt hại có thể xảy ra do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn, vào cuối tháng 11-2018, Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018 - 2019 do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12-2018. 

Theo đó, phải dự báo, cảnh báo kịp thời về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng EI Nino đối với tỉnh để các cơ quan, đơn vị chức năng và nhân dân chủ động phòng chống; xây dựng kế hoạch phòng chống và khắc phục kịp thời về ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tác động đối với khu vực tỉnh Bạc Liêu…

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch 173 về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2018-2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. 

Triển khai nạo vét kênh mương, gia cố, đắp đập ngăn mặn; duy tu, sửa chữa công trình phục vụ phòng chống hạn mặn. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nhân dân chủ động duy tu, sửa chữa máy bơm, trạm bơm kịp thời bơm tưới khi cần thiết. Vận động người dân không xả rác thải vào các kênh, rạch nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước, môi trường trong thời gian đóng cống ngăn mặn, giữ ngọt.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vào cuối năm 2018 đã ban hành kế hoạch phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018- 2019 và Hè Thu năm 2019. Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo tưới cho 56.000ha lúa, trên 22.400ha màu vụ Đông Xuân; 53.000ha lúa, 20.000ha màu vụ Hè Thu và 56.377ha cây lâu năm hiện có trong tỉnh. 

Đặc biệt, đảm bảo ngăn mặn, cấp nước tưới cho hơn 30.000ha lúa Hè Thu, hơn 3.200ha màu ở các huyện bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít. Đồng thời, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là trên 62.065 hộ ở nông thôn hiện chưa có nước máy sử dụng, hộ ở nội đồng xa kênh, rạch lớn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt do nước bị cạn kiệt, nhiễm mặn...

Để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh mùa khô 2019, UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành, các cấp chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân về diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết. Tăng cường kiểm tra, duy tu, nâng cấp các công trình ngăn mặn, dẫn và trữ nước ngọt để chủ động đáp ứng kịp thời tình hình hạn và xâm nhập mặn. Đặc biệt, đối với các huyện phía Đông phải chủ động lập kế hoạch phòng chống hạn, xâm nhập mặn, cháy rừng vào mùa khô 2019...

Đức Văn