Trước đó, người dân thủ đô Hà Nội phản ánh việc họ đang phải sống trong cảnh rác thải sinh hoạt chồng chất bên đường, đầu ngõ bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng tới cuộc sống. 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do người dân sinh sống ở khu vực khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn thuộc huyện Sóc Sơn) xã chặn xe chở rác vào bãi rác để yêu cầu chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ di dời, và định cư cho các hộ dân sinh sống trong bán kính 500m2 quanh bãi rác. 

Rác chất đầy đường ùn ứ trong nội đô do người dân địa phương phong toả các xe vào đổ rác tại bãi rác Nam Sơn.

Theo công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc giải phóng mặt bằng để di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (ngày 12-1) và nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn, các sở ngành với đại diện chính quyền, người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn ngày 13-1, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo và giao nhiệm nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. 

 Đối với Sở Tài nguyên và môi trường, UBND TP Hà Nội giao, trước ngày 17-1 phải tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định giao cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo ranh giới, chỉ giới quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Trước ngày 20-1, phải thẩm định xong bản đồ hiện trạng, vùng ảnh hưởng bán kính 500m2 môi trường theo quy định. 

Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức phê duyệt, cắm và bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho UBND huyện Sóc Sơn trước ngày 20-2 để làm cơ sở tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ, cập nhật danh mục dự án thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sóc Sơn. 

Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội phải hoàn thành xong việc xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m2 khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. 

Đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP Hà Nội giao, trước ngày 30-1, sở này phải hoàn thành việc chấp thuận ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m2 khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. 

UBND TP Hà Nội giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố ứng vốn giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ phê duyệt phương án của UBND huyện Sóc Sơn.  

UBND nhân huyện Sóc Sơn chịu tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân chấp hành không cản trở việc vận chuyển rác thải vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.  

Công văn của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, trước ngày 17-1-2019, UBND TP Hà Nội sẽ lập tổ công tác liên ngành gồm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị để phối hợp hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của UBND huyện Sóc Sơn nhằm đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.


Hiệp Bình