Quỹ Bảo trợ TP. Hồ Chí Minh được thành lập nhằm bảo trợ cho những tài năng trẻ là thanh thiếu nhi đang học tập và làm việc tại thành phố, không quá 30 tuổi, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: giảng dạy, học tập, hoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, được cộng đồng và xã hội thừa nhận, tôn vinh.

Hội đồng quản trị quỹ gồm lãnh đạo của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Tài chính,  Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Ban tổ chức tuyên dương và trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ năm 2016

Trên cơ sở 87 hồ sơ đăng ký xét chọn, năm 2017, Hội đồng của quỹ đã lựa chọn tuyên dương và trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ với mức tài trợ 20 triệu đồng/ người.

Trong đó, lĩnh vực học tập – nghiên cứu khoa học có 5 tài năng: Nguyễn Phúc Cảnh (Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Luận (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Tiến (Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa), Nguyễn Dương Kim Hảo (Trường phổ thông năng khiếu – Đại học Quốc gia).

3 tài năng thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: Nguyễn Lan Anh (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh), Bùi Vũ Minh Nguyệt (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoàng Anh (Trường Trung học quốc tế Tây Úc). 2 tài năng thuộc lĩnh vực thể dục thể thao: Lâm Quang Nhật, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh. 


N.H