Kinh phí hỗ trợ từ 10 đến 30 triệu đồng/người. Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ TP Hồ Chí Minh được thành lập nhằm tập hợp, tài trợ và phát huy đội ngũ tài năng trẻ (không quá 30 tuổi), đang học tập, làm việc tại thành phố, thuộc các lĩnh vực: văn hóa - nghệ thuật, học tập – nghiên cứu khoa học, thể dục – thể thao.

Dự kiến, Hội đồng sẽ công bố kết quả và trao bảo trợ vào ngày 20-10 tới.

N.H