Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký Báo cáo  kết quả thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

Theo đó, Hà Nội đã tiếp nhận và giới thiệu khám giám định 3.348 trường hợp bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, kết quả đã ra quyết định giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ là 1.359 trường hợp. 

Ngoài ra, UBND TP cũng trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với 17.847 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 11.858 người, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 5.989 người với tổng kinh phí trợ cấp hơn 27 tỷ đồng.

C.L.