MFF là một sáng kiến cấp vùng do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thực hiện với nguồn vốn tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (Norad), Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy điển (Sida) và Quỹ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida). Với mục tiêu đầu tư cho hệ sinh thái ven biển vì một tương lai tốt đẹp cho cộng đồng.

Hình ảnh tại buổi triển lãm các dự án.

Sáng kiến MFF bao gồm 11 nước thành viên khu vực Châu Á. Tại Việt Nam, chương trình này đã được triển khai từ năm 2010 với nhiều hoạt động khôi phục và bảo vệ môi trường biển trải dài trên khắp các tỉnh ven biển Việt Nam.

Từ năm 2015, chương trình tài trợ các dự án nhỏ của MFF tập trung vào khu vực Hội An với 6 dự án gồm: Dự án “Học sinh và cộng đồng chung tay bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học thông qua mô hình vườn trường” (Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị); “

I learn, I play and I am safe - tôi học, tôi chơi và tôi an toàn” (Live & Learn); “Xây dựng làng du lịch Homestays ở vùng quê sinh thái Cẩm Thanh” (Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Thanh); “Nâng cao vai trò và năng lực cộng đồng trong tiến trình quy hoạch công viên Cánh Đồng Chùa, đảo Cù Lao Chàm theo định hướng phát triển bền vững” (Đại học kiến trúc Đà Nẵng); “Quê tôi – Câu chuyện của tôi”; dự án bảo tồn và khôi phục các đối tượng tài nguyên mục tiêu tại Cù Lao Chàm - Hội An (Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm).

Các em học sinh thích thú trải nghiệm trong dự án “I learn, I play and I am safe - tôi học, tôi chơi và tôi an toàn”.

Các dự án này nằm trong chủ đề xuyên xuốt gồm: Nâng cao năng lực, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, quản lý thông tin và truyền thông, hợp tác với tư nhân.

Triển lãm nhằm chia sẻ các kết quả đạt được và các bài học kinh nghiệm giữa các dự án và với các đối tác liên quan. Phần lớn các dự án có quy mô nhỏ đã đóng góp cho việc xóa đói giảm nghèo và tăng quyền cho cộng đồng thông qua phát triển sinh kế bền vững. Kết quả của các dự án cũng dẫn đến những thay đổi hành vi làm giảm sức ép lên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là giảm tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, đồng thời nó cũng giúp mang lại những nguồn thu nhập mới…

Hà Ngọc