Dự án được thực hiện trong 10 năm nhằm phục hồi, trồng mới và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở ven biển tỉnh Thái Bình; bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Trong khuôn khổ dự án, sẽ trồng mới, trồng bổ sung và bảo vệ 960 ha rừng ngập mặn, trong đó trồng mới 80 ha, trồng bổ sung 80 ha, bảo vệ 800 ha rừng ngập mặn hiện có; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức của người dân về trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 2,05 triệu USD.

C.L.