Ngày 16-6, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chấp thuận chủ trương cho đầu tư dự án Nhà máy nước Bắc Rạch Giá để giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân trong tỉnh.

Địa điểm xây nhà máy tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Diện tích đất sử dụng khoảng 50ha cho cả 2 giai đoạn (giai đoạn 1 khoảng 25ha), với tổng vốn đầu tư của dự án trên 601 tỷ đồng.

Người dân TP.Rạch Giá (Kiên Giang) chờ lấy nước từ các xe bồn trong đợt hạn, mặn vừa qua.

Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Việt Thành làm chủ đầu tư, nhằm khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho người dân trong tỉnh. Quy mô dự án gồm: hồ chứa và hệ thống cung cấp nước sạch 50.000m³/ngày đêm, sau năm 2030 đạt 100.000m³/ngày đêm.

Trước đó, trong 2 mùa khô của năm 2015 và 2016, TP. Rạch Giá bị thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của bà con nhân dân.

Trong một cuộc họp để xử lý về vấn đề nước sạch cho TP.Rạch Giá, ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, năm 2017 TP.Rạch Giá sẽ không còn thiếu nước.

Nghi Xuân