Được biết, hầu hết các nguồn nước Cần Giờ đều bị lợ và nhiễm mặn. Trước năm 1998, nước sinh hoạt ở đây phải tận dụng nguồn nước mưa bằng các vật dụng chứa của các hộ gia đình, chủ yếu người dân phải mua nước từ các ghe, xà lan, chuyển nước từ nguồn nước thủy cục thành phố về, với giá rất cao (cao nhất là 36.000đ/m3 nước).

Thực hiện quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh về Quy chế xã hội hoá cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố, Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn đã tiến hành lập dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước lợ Cần Giờ với quy mô: Giai đoạn 1 có công suất 5.000m3/ngày đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt.

Dự kiến, trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch vào cuối năm 2007. Trong giai đoạn 2, từ năm 2012 đến năm 2016, nhà máy sẽ tăng công suất lên 10.000m3/ngày.

Công trình này do Công ty TNHH Xây dựng Đa Năng Trẻ là nhà thầu xây dựng chính

PV