Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, chương trình nhằm đảm bảo hộ nghèo có đất để xây dựng nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, 100% số hộ nghèo thuộc đối tượng đều được hỗ trợ đất ở theo quy định.

Để giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực giúp người nghèo nâng cao mức sống. 

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, huy động các nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững, trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn xã bãi ngang, xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống giai đoạn 2018-2020. 

Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu, bảo dưỡng các công trình tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Chương trình 135. Thực hiện chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh đã giải ngân cho hơn 45.000 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền gần 760 tỷ đồng để phát triển sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình.

Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền vay hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ 715 hộ chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó, tỉnh Trà Vinh cũng đã hỗ trợ cấp phát hơn 515.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; hỗ trợ hơn 1.400 học sinh gần 200.000kg gạo; miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa cho học sinh nghèo.

Nhờ thực hiện nhiều chính sách, cuối năm 2018, toàn tỉnh giảm 2,46% hộ nghèo; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer giảm 4,4%/năm, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh đề ra. Hiện, tỉnh Trà Vinh còn hơn 16.400 hộ nghèo.

Thanh Hòa