Việc khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ kể trên do quần chúng nhân dân cung cấp thông tin và được tiến hành  từ ngày 18-11-2019.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu từ 0,8 - 1m cùng nhiều di vật kèm theo như tăng, võng, khuy áo, thắt lưng bộ đội, lựu đạn chày, cà mèn, kẹp tóc, giày, ví…

Đội 584 tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Theo một số cựu chiến binh sinh sống trên địa bàn, trong chiến tranh, khu vực này từng là Trạm phẫu, chôn cất tập trung nhiều bộ đội hy sinh. Những năm trước đây, các lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang khai quật mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thanh Bình