Cụ thể, giao Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiến hành khảo sát thực địa tại thị trấn Bằng Lũng và khu vực lân cận một cách toàn diện; giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước thu thập toàn bộ tài liệu hiện có về địa chất, thủy văn, tai biến địa chất… để đề xuất giải pháp ứng phó với hiện tượng sụt lún.

Bộ Tài nguyên – Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục cho phép Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp, đồng thời yêu cầu công ty thường xuyên thực hiện quan trắc để giám sát mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến mực nước ngầm, nếu có biến động lớn về mực nước ngầm phải báo cáo ngay để có giải pháp kịp thời.

H. Ly