Thống kê từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, trong 1 giờ tắt đèn, Việt Nam đã tiết kiệm điện 451.000 kwh tương đương với 731.544.000 đồng.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2016 do Bộ Công Thương chủ trì với sự hỗ trợ của EVN và Đại sứ Đan mạch tại Việt Nam, trong đó EVN là nhà tài trợ chính của Chiến dịch 8 năm liên tiếp.

Giờ Trái đất là sự kiện xã hội lớn và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF). Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Chiến dịch.

Ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm khuyến khích hành động xa hơn một giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

V.H.