Theo đó, mục tiêu chung mà ActionAid Việt Nam đặt ra trong chương trình hoạt động giai đoạn 2018-2023 chính là: "Góp phần hình thành công lý xã hội thông qua thúc đẩy quyền của người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhạy cảm giới và xây dựng năng lực cộng đồng".

Chia sẻ tại lễ công bố định hướng hoạt động giai đoạn 2018-2023, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam cho biết, trong 5 năm tới, ActionAid tập trung vào 3 ưu tiên lớn, bao gồm ổn định và đa dạng hóa nguồn quỹ và xây dựng hình ảnh tổ chức nhằm huy động sự tham gia của công chúng hướng tới những thay đổi xã hội.

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ về Định hướng chương trình 2018-2023.

Đồng thời, thúc đẩy thực hiện dân chủ cơ sở để tăng cường quyền tiếp cận dịch vụ công có tính nhạy cảm giới của người dân. Ngoài ra, đối tác, cộng đồng và tổ chức sẽ được nâng cao năng lực thực tế nhằm xây dựng công lý xã hội.

Dựa trên những ưu tiên đó, ActionAid đặt ra nhiều mục tiêu với những con số cụ thể, trong đó nổi bật là tính đến năm 2023, khoảng 5000 người dân, đặc biêt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững với khả năng chống chịu cao; khoảng 900.000 người dân ở các khu vực nông thôn và thành thị sẽ nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bà Hoàng Phương Thảo thay mặt ActionAid nhận bằng khen của các địa phương được hỗ trợ.

Cũng tại lễ công bố, đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng, hai tỉnh đã từng tham gia các dự án hỗ trợ do ActionAid thực hiện, đã trao bằng khen cho đại diện tổ chức ActionAid tại Việt Nam.

Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một thành viên của Liên đoàn ActionAid Quốc tế (AAI). AAV bắt đầu các chương trình phát triển tại các khu vực nghèo nhất và xa xôi của Việt Nam từ năm 1989, đến nay AAV đang hỗ trợ gần 30 tỉnh thành phố trên cả nước. 
A.Nhien