Theo đó, tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 tại cấp tỉnh và 6 huyện, thành phố, nhằm nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; thúc đẩy thực hiện hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Tỉnh Hà Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 20 hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 1.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đối với Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027, tỉnh Hà Nam cũng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể với các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan trực tiếp, thiết thực với phụ nữ.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2027 có 240.000 lượt hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 1.000 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi...

Nguyễn Chinh