Thông báo nêu rõ, UBND TP Hà Nội đồng ý chủ trương thí điểm thay thế các bộ đèn hiện có trên hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Thanh Niên bằng các bộ đèn LED tiết kiệm điện năng GIGA TERA do Công ty TNHH KMW (Hàn Quốc) sản xuất, theo phương thức xã hội hóa (Nhà nước không hoàn trả kinh phí) Công ty cổ phần Cơ điện công trình đề xuất.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Cơ điện công trình phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông về phương án thay thế, lắp đặt bằng các đèn LED có gắn camera, đảm bảo an ninh, an toàn.

Ảnh minh họa.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 3 tháng thực hiện về các nội dung: Ý kiến phản ánh của Nhân dân, chất lượng ánh sáng, việc kết nối với trung tâm điều khiển, quá trình tự động bật/tắt và tự động điều chỉnh độ sáng, kết quả tiết kiệm điện so với đèn loại cũ...

UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt phương án đề xuất của Công ty cổ phần Cơ điện công trình; chỉ đạo và tổ chức thay thế, lắp đặt theo quy định, giám sát quá trình thực hiện, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP Hà Nội.

Hải Châu