Cụ thể, tắt 1/3 số đèn tại các trục chính, trung tâm, trục hướng tâm có lắp thiết bị giảm công suất ngay từ đầu giờ bật đèn. Rà soát và điều chỉnh tiết giảm thêm các khu vực nút giao thông, quảng trường có các cột đèn pha, chỉ vận hành 1/3 số đèn từ tối đến 23h. Không vận hành hệ thống trang trí chiếu sáng thường xuyên tối thứ 7 hàng tuần

Đặng Minh