Dự báo trong quý 4, ngành sẽ giảm việc làm là khai khoáng, một số ngành sẽ cần tuyển dụng nhiều lao động trong thời gian tới là công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; vận tải kho bãi và kinh doanh bất động sản.

Thông tin từ Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số người có việc làm tăng lên so với quý trước và cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành còn chậm. Lao động làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản tăng 101.000 người so với quý trước.

Quý 3-2017 cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo, số người có việc làm trong ngành này có mức tăng cao nhất trong tất cả các ngành, tăng 96.000 người so với quý trước và 316.000 người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, một số ngành có số người làm việc giảm nhiều nhất là Dịch vụ lưu trú và ăn uống, hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐ- TB&XH), thu nhập lao động làm công hưởng lương tăng so với quý 2-2017 và cùng kỳ năm trước. Quý 3-2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,36 triệu đồng, tăng 162 nghìn đồng (3,1%) so với quý 2-2017 và tăng 434 nghìn đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, Quý 3- 2017, thu nhập của lao động đã qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ tăng nhẹ, riêng nhóm sơ cấp giảm so với quý 2- 2017 nhưng vẫn có mức thu nhập cao hơn nhóm trình độ trung cấp và cao đẳng.

Trong quý 3, mặc dù tình trạng thất nghiệp của lao động cả nước đã giảm nhẹ về số lượng và tỷ lệ nhưng riêng tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên lại tăng mạnh so với quý 2. Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động, quý 3 có 610.900 lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35.800 so với quý 2. Tỷ lệ thất nghiệp chung của quý 3 là 2,21%.

Đáng lưu ý, sau hai quý liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học giảm còn 2-3% thì đã đột ngột tăng trở lại 4,5% trong quý 3. Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237.000 người, tăng 53.900.000 người so với quý 2.  Nhóm trình độ cao đẳng cũng có tỷ lệ thất nghiệp cao với 4,88% so với tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước chỉ 2,21%.

15 ngày nữa sẽ có báo cáo thưởng Tết

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đang nắm bắt tình hình thưởng Tết của các địa phương. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đã có văn bản đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các doanh nghiệp báo cáo về Bộ.

“Các doanh nghiệp vẫn đang thương lượng về mức thưởng Tết với bên công đoàn. Trong Luật Lao động không quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thưởng trong dịp Tết. Đánh giá về mức thưởng Tết năm nay, ông Diệp dự báo: “Năm nay, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc và nắm bắt sơ bộ ở các địa phương, mức thưởng không thấp hơn năm ngoái. Hiện nay Bộ LĐ-TB&XH đang tổng hợp và 15 ngày nữa sẽ có báo cáo sơ bộ”.

Phan Hoạt