Trước đó, anh Trần Thanh Hùng (Bảo vệ trụ sở HĐND - UBND huyện Kiên Lương) phát hiện con kỳ đà hoa to "đi lạc" vào trụ sở anh liền đóng cửa và nhờ nhiều người giúp bắt được kỳ đà, rồi bàn giao cho lực lượng kiểm lâm huyện Kiên Lương.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể kì đà hoa về rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương cho biết, cá thể kỳ đà hoa nói trên nặng 11kg. Sau khi kiểm tra sức khỏe ngành chức năng huyện Kiên Lương tiến hành thả về khu vực rừng đặc dụng tại địa phương.

Kỳ đà hoa là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Nhóm IIB.


Trần Lĩnh