Theo đó, mỗi cá thể rùa có trọng lượng từ 7 – 8 kg, được ông Giang Văn Lý (Chủ tàu đánh bắt và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá tại thị xã Hà Tiên) giao nộp khi chính quyền địa phương tổ chức vận động ngư dân, chủ các cơ sở sản suất, kinh doanh giống thủy sản cùng góp con giống để thả về tự nhiên, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

2 cá thể rùa biển được thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, rùa biển (Chelonioidea) là một liên họ bò sát biển trong bộ Rùa, sinh sống ở tất cả các đại dương trên thế giới ngoại trừ vùng Bắc Cực. Trong số 7 loài rùa biển, tất cả đều được liệt kê trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa hoặc là nguy cấp hay cực kì nguy cấp.


Trần Lĩnh