Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ông Lê Tiến Phương cũng vừa có công điện gửi các địa phương và đơn vị liên quan, yêu cầu giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền, cho ngư dân ra biển hoạt động, đánh bắt hải sản trở lại nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của thời tiết và giải tỏa lệnh cấm các hoạt động thể thao trên biển.

Sở GTVT và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ  tàu khách, tàu hàng xuất bến đúng quy định trước khi cấp phép rời bến.

Được biết, lệnh cấm biển của Bình Thuận từ chiều 10/12. Việc triển khai công tác đảm bão an toàn cho tàu thuyền và ngư dân tránh bão và các lồng bè nuôi trồng thủy sản cho thấy, công tác chỉ đạo, triển khai và trực bão sẵn sàng đối phó với thiên tai của lãnh đạo và các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng và chính quyền và nhân dân Bình Thuận rất tích cực và quyết liệt, khẩn trương.

Hoàng Châu