Tại buổi tọa đàm, một số thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật đã cởi mở chia sẻ những câu chuyện của bản thân, nói lên những tâm tư nguyện vọng, gửi lời cảnh tỉnh đến thế hệ thanh, thiếu niên từ bài học của chính mình. 

Những thanh niên có quá khứ lầm lỡ chia sẻ tại tọa đàm

Đại diện nhiều đơn vị chức năng, doanh nghiệp ở TP Uông Bí đã giới thiệu cơ hội việc làm, nghề nghiệp, cơ hội vay vốn, khởi nghiệp, sáng tạo cũng như tư vấn pháp luật cho thanh, thiếu niên…

Một thanh niên tham gia tọa đàm đặt câu hỏi với Ban tổ chức

Sau chương trình, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Uông Bí đã dành 157 vị trí việc làm, trong đó có 77 vị trí việc làm thường xuyên, ổn định, 80 vị trí việc làm thời vụ cho thanh, thiếu niên từng có quá khứ lầm lỡ. 

Hà Tâm